Kirjoitukset kategoriasta: Lakiasiat

Perintö- ja lahjaverotuksen kevennys ja kuolinpesän vakuutuskorvauksen verovapauden poisto varmistuneet

By | Henkivakuutuskorvaus, Lahjoitus, Lakiasiat, Perintö, Veroasiat | No Comments
Perintö- ja lahjaverolain muutos tuli voimaan 1.1.2017. Muutoksen pääasiallisena sisältönä oli lahja- ja perintöverotuksen keveneminen veroasteikkojen kaikissa portaissa, ja erityisesti lahjaveron kevennys on kohdistunut I veroluokkaan. Tällä hetkellä verovapaasti voi...
Lue lisää

Nopealla lakimuutosten aikataululla pienperheiden talous sekaisin

By | Lakiasiat, Veroasiat, Yleinen | No Comments
Vakuutussäästäminen on yleinen tapa varautua taloudellisesti kuolemantapaukseen sekä tehdä verosuunnittelua. Vakuutuksen edunsaajamääräystä pohditaan yleensä tarkkaan jäämistösuunnittelun kokonaisnäkökulmasta, ja vakuutuskorvauksen verokohtelu riippuu lähtökohtaisesti siitä, onko edunsaajana nimetty henkilö vai kuolinpesä. Lähtökohtaisesti...
Lue lisää

Tarvitsevatko kaikki oman avustajan pesänjakajan toimittamassa avioero-osituksessa?

By | Avioero, Lakiasiat, Ositus, Pesänjakaja, Yleinen | No Comments
Oikeuskirjallisuudessa on osuvasti joskus kuvailtu toimitusosituksen pesänjakajaa määrätietoiseksi kapellimestariksi, jonka orkesterissa ex-puolisot soittavat ja tekevät itse musiikin. Avioero-ositusta toimittamaan määrättyä pesänjakajaa on määritelty myös tuomioistuimen jatkeeksi, ja toimitusositusta ns. pienoisoikeudenkäynniksi....
Lue lisää

Huoltoriidan sovittelu

By | Lakiasiat, Lapsiasiat, Riita | No Comments
Osallistuin Helsingissä 4.9.2015 Suomen Asianajajaliiton järjestämään koulutukseen koskien huoltoriitojen tuomioistuinsovittelua. Sovittelumuoto on ollut käytössä muutamissa käräjäoikeuksissa ennen kuin 1.5.2014 voimaan tulleella lain muutoksella huolto- ja tapaamisriitojen tuomioistuinsovittelu on tullut mahdolliseksi...
Lue lisää