Huoltoriidan sovittelu

  • 0
  • 23.10.2015

Osallistuin Helsingissä 4.9.2015 Suomen Asianajajaliiton järjestämään koulutukseen koskien huoltoriitojen tuomioistuinsovittelua. Sovittelumuoto on ollut käytössä muutamissa käräjäoikeuksissa ennen kuin 1.5.2014 voimaan tulleella lain muutoksella huolto- ja tapaamisriitojen tuomioistuinsovittelu on tullut mahdolliseksi kaikissa käräjäoikeuksissa. Tarkemmin tietoa sovittelusta kannattaa katsoa esimerkiksi tästä oikeusministeriön julkaisusta:

http://www.oikeus.fi/material/attachments/oikeus/yleisetliitetiedostot/sgPmxk52l/Huoltoriidan_sovittelu_FIN.pdf

Omat kokemukseni lapsiasioiden sovittelusta jo ns. Follo-kokeilun aikana olivat erinomaiset. Olen siis osallistunut jo ennen lakimuutokseen voimaan tuloa useaan lapsiasioiden sovitteluun. Pidän sovittelua erinomaisena menettelynä, joka huomioi ja edistää niin lapsen kuin vanhempienkin etuja ja tarpeita. Ensinnäkin sovittelulla saavutetaan ratkaisu lähes poikkeuksetta huomattavasti nopeammin ja yleensä myös edullisemmin (ainoa sovittelun huono puoli on, että sovitteluistunto kestää yleensä koko päivän ja tilanteessa, jossa päämies ei saa oikeusapua asiaan, kustannus voi olla huomattava.) Lasta koskevassa asiassa on kuitenkin kyseessä asia ja intressi, jota ei useinkaan voi mitata pelkästään rahassa. Sovittelupäivän aikana vanhemmat keskustelevat ja selvittävätkin keskinäisiä asioita siinä määrin, että tulevaisuudessa asioiden hoito voi olla huomattavasti helpompaa. Lisäksi sovittelulla aikaansaatavaan ratkaisuun vanhemmat voivat itse aidosti vaikuttaa ja saavutettu sovinto myös yleensä kestää pidempään eli se vähentää riskiä uudelle oikeudenkäynnille ja sitä kautta syntyville kuluille.

Sovittelussa katseet ja ajatukset ovat tulevaisuudessa, ei menneissä tapahtumissa niin kuin huolto- ja tapaamisoikeutta koskevissa oikeudenkäynneissä yleensä asia on. Sovittelussa on mahdollista ottaa huomioon sellaisia osapuolille yleensä hyvin merkityksellisiä asioita, joita ei voida lainkaan käsitellä oikeudenkäynnissä. Näillä asioilla on hyvin suuri merkitys molempien osapuolten eli vanhempien, mutta erityisesti lapsen hyvinvoinnin kannalta. Näen, että tällä hetkellä äärimmäisen harvoin on enää kysymyksessä sellainen juttu/tilanne, jota ei kannattaisi lainkaan käsitellä sovittelumenettelyssä.

Meeri Ojala-Koski

Kirjoittaja: Meeri Ojala-Koski

asianajaja, varatuomari, Vaihde (03) 213 2903 GSM 050 552 2096, Faksi (03) 214 3167, meeri.ojala-koski@veneskoski.com