Miten voin lahjoittaa omaisuuttani jopa hoitolaitospotilaana?

  • 0
  • 4.6.2015

Jäämistösuunnittelu on saamassa yhä tärkeämmän roolin, ja sen merkitys tulee kasvamaan erityisesti, mikäli yksityishenkilöiden varallisuus ja pääoma alkavat vaikuttamaan esimerkiksi hoitopaikkamaksuihin. Edunvalvontavaltuutus mahdollista lahjoituksien ja muiden oikeustoimien tekeminen siinäkin tilanteessa, ettei lahjoittaja itse enää siihen kykene.

Edunvalvontavaltuutus on määräys siitä, kuka ja miten omia taloudellisia ja henkilökohtaisia asioita hoidetaan silloin, kun henkilö ei enää itse siihen kykene. Edunvalvontavaltuutus on ainoa asiakirja, jonka tekemällä jokainen voi pätevästi varautua mahdolliseen omaan myöhempään toimintakyvyttömyyteen tai oikeustoimikelvottomuuteen.

Edunvalvontavaltuutuksessa yksilöidään ne henkilöt, jotka valtuutettuina myöhemmin hoitavat valtuuttajan taloudelliset asiat, mikä normaalisti käsittää päivittäisten asioiden ja varallisuuden hoidon. Edunvalvontavaltuutusta on kuitenkin yleisestä käsityksestä poikkeavasti mahdollista käyttää myös tehokkaana jäämistö- ja verosuunnittelun instrumenttina.

Holhoustoimilain mukaan edunvalvoja ei saa lahjoittaa päämiehensä omaisuutta. Edunvalvontavaltuutusta tehtäessä valtuuttaja voi sen sijaan sallia omaisuuden lahjoituksen ottamalla siitä erillisen määräyksen valtakirjaan. Valtuutettu voi ennakolta yksilöidä, milloin, kenelle ja millä ehdoilla hänen omaisuuttaan lahjoitetaan. Tarkasti yksilöity määräys on edunvalvontavaltuutuksen pätevä ehto, jota valtuutetun on noudatettava.

Usein lahjansaajiksi määrätään sukulaisia, jolloin valtuutettu voi olla esteellinen tekemään lahjoituksen edunvalvontavaltuutettuna. Tähän on syytä varautua ennalta nimeämällä edunvalvontavaltakirjaan varavaltuutettu, joka voi tehdä lahjoituksen valtuutetun ollessa esteellinen. Varavaltuutetuksi voidaan valita ystäväpiiristä luottohenkilö, tai valtuutus voidaan antaa lakimiehelle ja asianajajalle. Lakimieskoulutuksen saaneen henkilön nimeäminen varavaltuutetuksi esteellisyystilanteessa on edullista myös sillä perusteella, replika klockor että valtuutetulla on tällöin tarvittava osaaminen ja tietämys lahjoitukseen vaadittavien asiakirjojen laatimisesta.

Suosittelemme turvautumaan asiantuntija-apuun edunvalvontavaltuutuksen laatimisessa erityisesti silloin, kun valtuutetulle annetaan mahdollisuus lahjoittaa valtuuttajan omaisuutta. Liian yksilöimätön määräys on muutoin pätemätön.

 

Tuulia Hietaniemi

Kirjoittaja: Tuulia Hietaniemi

Tuulia Hietaniemi, OTM, lakimies, GSM 040 826 9566, Faksi (03) 214 3167, tuulia.hietaniemi@veneskoski.com