Perintö- ja lahjaverotuksen kevennys ja kuolinpesän vakuutuskorvauksen verovapauden poisto varmistuneet

  • 0
  • 5.1.2017

Perintö- ja lahjaverolain muutos tuli voimaan 1.1.2017. Muutoksen pääasiallisena sisältönä oli lahja- ja perintöverotuksen keveneminen veroasteikkojen kaikissa portaissa, ja erityisesti lahjaveron kevennys on kohdistunut I veroluokkaan. Tällä hetkellä verovapaasti voi lahjoittaa I veroluokassa 4.999 euroa (aiemmin 3.999 euroa).

Samalla lakimuutoksella on poistettu riskihenkivakuutuksen ja säästöhenkivakuutuksen kuolemantapauskorvausten verohuojennukset lähiomaisille. Aiemmin lähiomaisen verovapaana saama vapaaosa kuoleman perusteella maksettavista korvauksista muuttuu kokonaan perintöverotettavaksi. Aiemmin leski on saanut verovapaana vakuutuskorvaukset 35.000 euroa tai puolet ja muut lähiomaiset 35.000 euroa. Laki on tullut voimaan 1.1.2017 yhden vuoden mittaisella siirtymäajalla. Vuonna 2017 sattuneiden kuolemantapauksien johdosta maksettavat kuolemantapauskorvaukset verotetaan siis edelleen vanhoja vapaaosia noudattaen, mutta vuoden 2018 alusta lähiomaisille maksettavat henkivakuutuskorvaukset tulevat kokonaisuudessaan perintöverotuksen piiriin.

Uudistuksella puolisovähennys on korotettu 60.000 eurosta 90.000 euroon ja alaikäisyysvähennys on vastaavasti korotettu 40.000 eurosta 60.000 euroon. Huomionarvoista on, että leskelle maksettavaan vakuutuskorvaukseen sovelletaan puolisovähennystä siinäkin tilanteessa, että leski ei muutoin ole perillisasemassa. Vakuutuskorvauksen muuttuessa perintöverotettavaksi 1.1.2018 alkaen, on korotetun vapaaosan soveltaminen leskeen, joka ei muuten ole perillisen asemassa, lesken kannalta merkittävä taloudellinen huojennus.

Tuulia Hietaniemi

Kirjoittaja: Tuulia Hietaniemi

Tuulia Hietaniemi, OTM, lakimies, GSM 040 826 9566, Faksi (03) 214 3167, tuulia.hietaniemi@veneskoski.com