Riidanratkaisu

Avustamme päämiehiämme erilaisissa siviilioikeudellisissa riita-asioissa. Riitatilanteessa pyrimme aina ensisijaisesti neuvotteluilla asioiden sovinnolliseen ratkaisuun, mikä on usein myös kustannustehokkain ja nopein tapa ratkaista asia lopullisesti. Mikäli sovintoa ei saada aikaiseksi, avustamme päämiestä riidanratkaisumenettelyssä (tuomioistuinprosessi, välimiesmenettely jne). Myös asian ollessa vireillä tuomioistuimessa toimimme aina päämiehemme edun mukaan ja otamme ratkaisuissamme ja toimintasuosituksissamme huomioon luonnollisesti myös asiaan liittyvän oikeudenkäyntikuluriskin.