Suomessa kehitetty navigointiteknologia DIPS valloittaa vedenalaisen maailman

  • 0
  • 22.3.2017

Useimmat tietävät ja tuntevat GPS:n (Global Position System). Satelliittinavigointi on käytössä jo kaikkialla niin autoissa, kameroissa, sporttikelloissa kuin älypuhelimissakin. Veden alla satelliitinavigaatio ei kuitenkaan toimi, sillä vesi ei läpäise satelliittien lähettämää radiosignaalia. Suomalainen Ariadna Tech Oy on kehittänyt veden alla toimivan navigointimenetelmän laitesukeltajien käyttöön. Nyt laitesukeltajat pääsevät käyttämään paikannusteknologiaa vedenalaisten kohteiden löytämiseen ja löytöjensä jakamiseen ja esittelyyn esimerkiksi Google Earth ja Instagram -palveluissa. Uusi sukeltajien navigointiteknologia on saanut nimen DIPS eli Diver Positioning System.

DIPS mittaa ensimmäisenä maailmassa sukeltajan matkaa ja nopeutta veden alla. DIPS ei ole kuitenkaan pelkkä matka- eikä nopeusmittari eikä sitä ole sellaiseksi milloinkaan edes suunniteltu. Kyseisen teknologian olennaisin ominaisuus on se, että sen avulla voidaan paikantaa jokin tietty piste veden alla, jossa joko ollaan, jossa on oltu tai johon halutaan. Poikkeuksellista on, että tähän paikannukseen ei tarvita kolmansia osapuolia. Käytännössä älypuhelimen kokoinen laitteisto on suunniteltu veden alla liikkumiseen sukeltajan mukana.

Laitteisto tuo tietenkin turvallisuutta, koska kukaan ei halua eksyä veden alla. Teknologia on hyvin mielenkiintoinen ja haluttu eri viranomaistoiminnan näkökulmista. Laitteisto on hyvin tarkka ja sen avulla on mahdollista käydä mikä hyvänsä vesistö kauttaaltaan lävitse siten, että varmuudella voi sanoa alueen tulleen tutkituksi. Selvää on, että laitteiston sovellusmahdollisuudet viranomaiskäytössä ovat poikkeukselliset. Itse asiassa laitteiston käyttämä teknologia on merkittävää kaikille niille toimijoille tai sellaisiksi aikoville, jotka tavalla tai toisella liikkuvat veden alla tai haluavat saada tietoa liikkeistä veden alla tarkkoine paikkatietoineen milloin hyvänsä toiminnan kestäessä ja sen päättymisen jälkeen.

Asianajajan näkökulmasta useita vuosia kestänyt hanke on antanut oppia ja ymmärrystä teknologioiden jalostamisesta kohti mahdollisia loppukäyttäjiä ja näihin liittyvistä loputtomista kysymyksen asetteluista. Olemme täysin varmoja, että pystymme hyödyntämään saamaamme kokemusta sen täydessä mitassa myöhemmissä vastaavissa tilanteissa ja tarjoamaan sen avulla asiakkaillemme jotain enemmän.

Mikään hanke ei etene ilman rahaa. Hankkeen aikana on toteutettu kansainvälinen sijoittajakierros rahoituksen saamiseksi. Laitteiston teknologia on IPR oikeuksien suojaamisen kannalta ollut olennaisessa roolissa. Yhtiön omistajien osakassopimukset on laadittu tilanteessa, jossa omistajia on myös ulkomailla. Eivätkä haasteet jää tähän. Teknologia on myytävissä vaikka heti ja sen luovutustilanteissa syntyy tuloverolain mukaista luovutusvoittoa. On olennaisen tärkeää pyrkiä tekemään luovutustilanteesta rakenteeltaan sellainen, että sen verovaikutukset ovat aina eri osapuolten hyväksyttävissä. Vielä tutkimme yhtiön kanssa aktiivisesti mahdollisuutta lisensioida yhtiön kehittämää teknologiaa sekä kaikkia muita mahdollisia teknologian taloudellisia hyödyntämismuotoja.

Tutustu yritykseen ja sen toimintaan osoitteessa: www.ariadna.tech.

Kimmo Lahtinen

Kirjoittaja: Kimmo Lahtinen

asianajaja, varatuomari, GSM 0400 776 876, kimmo.lahtinen@veneskoski.com