Asianajotoimisto Veneskoski

Täyden palvelun lakitoimisto Tampereen keskustassa

Palvelemme ammattitaitoisesti ja luottamuksellisesti yksityis-, yritys- ja yhteisöasiakkaita kotimaisissa ja kansainvälisissä toimeksiannoissa, joissa tarjoamme palveluitamme myös mm. englannin, venäjän, espanjan ja ranskan kielillä.

Lisätietoja erityisosaamisalueistamme löydät alla olevasta listauksesta, jonka avulla voit tarkemmin tutustua eri palveluiden sisältöön ja löytää siihen erikoistuneiden lakimiehiemme yhteystiedot.

 

 


Asianajotoimisto Veneskoski on asiantunteva ja osaava tamperelainen lakiasioiden hoitoon erikoistunut yritys, joka tarjoaa monipuolisesti kaikki lakitoimiston palvelut yksityishenkilöille, yrityksille ja yhteisöille.Kimmo Lahtinen • asianajaja, varatuomari

 

Asunto- ja kiinteistökauppa

Palvelut asunto- ja kiinteistökauppoihin liittyen.

Perhe- ja perintöoikeus & edunvalvonta

Palvelut perhe-, perintöoikeus- ja edunvalvonta-asioissa.

Sopimus- ja vahingonkorvausasiat

Palvelut erilaisissa sopimus- ja vahingonkorvausasioissa.

Avioero ja ositus

Palvelemme avioeroihin, osituksiin ja sovitteluihin liittyen.

Riidanratkaisut

Avustamme päämiehiämme erilaisissa siviilioikeudellisissa riita-asioissa.

Työoikeus

Avustamme kaikissa työsopimussuhteeseen liittyvissä asioissa.

Rikosasiat

Rikosasioissa avustamme sekä asianomistajia että vastaajia.

Maksukyvyttömyysmenettelyt

Autamme yksityisiä ja yrityksiä maksuvaikeusasioissa.

Vero- ja yhtiöoikeus

Palvelemme monipuolisesti yritysten verotusasioissa.

Idänkauppa ja Venäjään liittyvät asiat

Palvelut idänkauppaan ja Venäjään liittyvissä asioissa.


Laskutuskäytäntömme

› Vastaanotamme toimeksiantoja puolustajanmääräyksellä tai valtion maksuttomalla oikeusavulla eri sopimuksesta.

› Ellei toisin sovita, laskutamme palveluistamme tuntiveloitusperusteisesti alkaen 220 €/h + alv 24 % (yht. 272,80 euroa) asian laadusta ja laajuudesta riippuen.

› Tapauskohtaisesti voidaan sopia myös kiinteästä tai provisioperusteisesta palkkiosta.

› Asiakirjojen laatimiseen liittyvät kertaluonteiset ja kiinteähintaiset palkkiot sovitaan alkuneuvottelussa erikseen ja laskutetaan laatimistyön tultua valmiiksi.

› Toimeksiannon läpiviennissä on mahdollisuus käyttää oikeusturvavakuutusta, jos sellainen on. Vakuutusehtojen sisältö vaihtelee vakuutusyhtiöittäin, eikä Asianajotoimisto Veneskoski Oy:n oikeus palkkioon tai kulukorvaukseen rajaudu vakuutuksesta mahdollisesti korvattavaan määrään tai vakuutusehtojen sisältöön.

› Ennakko- ja välilaskutuksesta sovitaan erikseen. Oikeudenkäyntiasioissa laskutus tapahtuu oikeusasteittain, ellei toisin ole sovittu. Muissa pitkäkestoisissa toimeksiannoissa palkkio ja kulut laskutetaan puolivuosittain, ellei toisin sovita.

› Toimeksiannon hoidosta aiheutuvat suoranaiset kulut (kuten viranomaismaksut tai matka- ja majoituskulut) veloitetaan todellisen kustannuksen ja/tai verotuksessa vahvistetun verottoman kulukorvauksen määräisinä.