Avioeroasianajaja palvelee

Avioeroasioihin erikoistuneet asianajajamme tarjoavat asiantuntevaa ja inhimillisen näkökulman huomioivaa palvelua kaikissa avioeroa koskevissa kysymyksissä, olipa sitten kyseessä ositussopimus, riidanratkaisut omaisuuden jakoon liittyen, lasten huoltajuuskiistat, elatusasiat tai lähestymiskieltoasiat.

Palvelemme kaikissa perheoikeuden lakiasioissa (avioliitto, avoliitto, rekisteröity parisuhde), oikeudellisissa haasteissa ja sovitteluneuvotteluissa sekä lisäksi myös sopimusoikeuteen ja oikeudenkäynteihin sekä erosta mahdollisesti aiheutuviin veroseuraamuksiin liittyvissä asioissa.

Harkitsetko avioeroa?

Tiesitkö, että avioeroa voi hakea myös yksin. Näin ollen hankalissa elämäntilanteissa avioliiton toinen osapuoli voi edistää avioeroprosessia myös omasta yksipuolisesta aloitteestaan.

Avioerohakemus on kaksivaiheinen

Avioero astuu voimaan pääsääntöisesti vasta kuuden (6) kuukauden eli puolen vuoden harkinta-ajan jälkeen, niin kutsutulla II-vaiheen hakemuksella. Avioeron voi kuitenkin saada myös ilman harkinta-ajan odotusta, jos avioeron osapuolet ovat asuneet ilman keskeytyksiä erillään vähintään viimeisen kahden (2) vuoden ajan.


Avioero astuu voimaan pääsääntöisesti vasta kuuden (6) kuukauden eli puolen vuoden harkinta-ajan jälkeen, niin kutsutulla II-vaiheen hakemuksella.Juho Siitari • asianajaja, varatuomari


Ositus sopuisassa ja riitaisassa avioerossa

Ositus eli avioliiton osapuolten yhteisen omaisuuden jako voidaan tehdä, kun avioerohakemus on tullut käräjäoikeudessa vireille.

Kaikki avioerot ja omaisuuden jako (ositus) eivät aina pääty riitaisasti erimielisyyksiin. Sopuisasti eroavat pariskunnat ja yhteisymmärryksessä toteutuva avioero sekä avioeroasianajajamme toimesta laadittu ns. sovinto-osituksen osituskirja luovat osapuolille edellytykset ja mahdollisuuden sopia melko vapaasti ositussopimukseen liittyvästä sisällöstä.

Riitaisa avioerotilanne vaatii osituksen suorittamista ns. toimitusosituksena, jolloin asianajajamme auttaa omaisuuden jakoprosessissa ja hakee käräjäoikeudelta pesänjakajaa.

 

Lasten asema avioerossa

Avioerojen yhteydessä ratkaistaan viimeistään käräjäoikeudessa myös usein lasten elatusapuun, huoltajuuteen, tapaamisoikeuteen sekä asumiseen liittyvät hankalatkin asiat, joiden valmistelussa ja käsittelyssä asiantunteva asianajajamme auttaa kaikissa asiaanliittyvissä kysymyksissä ja perheoikeuden haasteissa.


Ositus eli avioliiton osapuolten yhteisen omaisuuden jako voidaan tehdä, kun avioerohakemus on tullut käräjäoikeudessa vireille.Juho Siitari • asianajaja, varatuomari


Asiantuntevaa perheoikeuden kokonaispalvelua

Tarjoamme kaikissa tilanteissa asiantuntevaa perheoikeuden kokonaispalvelua. Ota meihin rohkeasti yhteyttä!

Perheoikeuteen liittyvissä lakiasioissa Sinua palvelee asianajajamme Juho Siitari, Jenna Barrow ja Anna-Katariina Loukola.


 

Joko luit artikkelin?

» Avioero-ositus ja veroseuraamukset - miten varat arvostetaan avioerossa?