Avioeroasianajaja Tampere | Asianajotoimisto Veneskoski Oy

Avioero-ositus ja veroseuraamukset – miten varat arvostetaan avioerossa?

7.9.2020 | Juho Siitari (asianajaja, varatuomari) Avioeron seurauksena puolisoiden keskinäiset taloudelliset suhteet tulevat purettavavaksi. Tämä tapahtuu osituksessa, jossa puolisoiden yhdessä ja erikseen omistamat varat ja velat luetteloidaan ja arvostetaan. Puolisoista varakkaampi luovuttaa toiselle puolisolle varoja määrän, jonka turvin puolisoista vähempivaraisen taloudellinen asema muodostuu varakkaampaa puolisoa vastaavaksi. Puolittamisperiaate muodostaa avioerossa osituksen pääsäännön Edellä kuvattu puolittamisperiaate muodostaa […]

Veropetos on Suomen yleisin talousrikos

15.6.2020 | Kimmo Lahtinen (asianajaja, varatuomari) Vero- ja talousrikosten määrä on vuoden 2019 ensimmäisellä kuuden kuukauden (6kk) vuosipuolikkaalla eli tammikuun ja kesäkuun välisenä aikana ollut Poliisin tilastojen perusteella yhteesä 912 tapausta. Talousrikosten määrä on näin vähentynyt kuudella (6) tapauksella verrattuna vuotta aikaisempaan vuoden 2018 vertailujaksoon (918 ilmoitettua talousrikosta). Tampereen seudulla ja Pirkanmaalla on myös noussut […]

Suomessa kehitetty navigointiteknologia DIPS valloittaa vedenalaisen maailman

22.3.2017 Useimmat tietävät ja tuntevat GPS:n (Global Position System). Satelliittinavigointi on käytössä jo kaikkialla niin autoissa, kameroissa, sporttikelloissa kuin älypuhelimissakin. Veden alla satelliitinavigaatio ei kuitenkaan toimi, sillä vesi ei läpäise satelliittien lähettämää radiosignaalia. Suomalaisyhtiön kehittänyt veden alla toimivan navigointimenetelmän Suomalainen Ariadna Tech Oy on kehittänyt veden alla toimivan navigointimenetelmän laitesukeltajien käyttöön. Nyt laitesukeltajat pääsevät käyttämään […]

Osinkoverotukseen kaavaillaan kiristystä

9.2.2017 Valtiovarainministeriön asettama yritysverotuksen työryhmä esittää muutoksia osinkoverotukseen, jotka koskevat käytännössä pääosaa listaamattomista yhtiöistä. Osinkoverotukseen ehdotetut muutokset ovat tiivistetysti seuraavat: Tuottoprosentti, jota käytetään huojennetun osingon laskennassa, alennettaisiin 8 prosentista 4 prosenttiin. Osingon veronalaiseen osuuteen tehtäisiin korotus 25 prosentista 40 prosenttiin. 150.000 euron raja huojennetusti verotetun osingon osalta poistetaan kokonaan. Tuottoprosentin ylimenevä osa osingosta olisi 75-prosenttisesti […]

Osakkaan oikeus lisärakentamiseen asunto-osakeyhtiössä ja rakentamisesta johtuvien kustannusten jakautuminen

3.11.2016 Olemme saaneet kysymyksiä kustannusten jakautumisesta asunto-osakeyhtiön ja osakkaan välisessä suhteessa erilaisissa osakkaan toteuttamissa muutostöissä. Kustannusten jakautuminen yhtiön ja osakkaan välillä vaikuttaa olevan epäselvä asia monissa yhtiöissä osaltaan siitä syystä, että asiaa ratkaistaessa sekoitetaan helposti säännökset kunnossapitotöiden ja muutostöiden kustannuksista. Ullakkotilat asuinkäyttöön? Seuraavassa käydään läpi esimerkinomaisesti asunto-osakeyhtiön osakkaan mahdollisuutta muuttaa hallitsemansa huoneiston ullakkotila asuinhuoneistoksi sekä […]

Rakennustutkimus RTS Oy ja Asianajotoimisto Veneskoski Oy yhteistyöhön

Rakennustutkimus RTS Oy ylläpitää www.suomirakentaa.fi -tietosivustoa omakoti-, mökki-, ja korjaus- sekä ammattirakentajille. RTS on tuottanut tutkittua tietoa asumisesta, rakentamisesta ja remontoinnista jo vuodesta 1983. Yhteistyösopimus lainsäädännön havainnollistamisesta RTS:n julkaisuissa Asianajotoimisto Veneskoski Oy ja Rakennustutkimus RTS Oy ovat tehneet yhteistyösopimuksen asumista, rakentamista ja remontoimista koskevan lainsäädännön havainnollistamisesta RTS:n julkaisuissa. Osana yhteistyötä kuluttajille ja yrityksille tarjotaan mahdollisuus […]

Takuu ja virhevastuu – tarkkana takuuasioissa

6.10.2015 Myyjän vastuu virheellisestä tuotteesta? Myyjän vastuu myymästään tuotteesta ja siinä ilmenneistä virheistä herättää jatkuvasti kysymyksiä. Monesti takuuta ja virhevastuuta koskevia sääntöjä käsitellään yhdessä sekoittaen ne toisiinsa. Takuuta ja virhevastuuta joudutaan toki usein arvioimaan samanaikaisesti ja niillä on paljon liittymäkohtia, mutta näitä vastuuperusteita koskevat omat erilliset säännöt. Tässä artikkelissa käydään läpi takuun ja virhevastuun suhdetta […]