Testamentin tulkintaa koskevat erimielisyydet

23.1.2020 Testamentin tulkintaa koskevissa riidoissa on kyse erimielisyydestä sen suhteen, miten sinänsä pätevä testamentti laitetaan täytäntöön. Toisin sanoen itse testamentin pätevyyttä ei riitauteta, mutta asianosaiset ovat erimieltä siitä, mitä testamentintekijä on määräyksillään tarkoittanut. Epäselvyydet voivat olla monenlaisia. Käytetyt ilmaisut voivat olla epätäsmällisiä ja monitulkinnallisia tai testamenttimääräyksissä voi olla ns. aukkoja.  Joskus testamentin sanamuoto ja väitetty […]