KORONAVIRUKSEN MYÖTÄ JOUSTOA LOMAUTUKSIIN JA YT-MENETTELYYN

30.3.2020 Koronasta on tullut maailmanlaajuinen epidemia ja sen vaikutukset tuntuvat vahvasti monissa yrityksissä. Jotta vaikutukset jäisivät mahdollisimman pieniksi ovat sekä työmarkkinakeskusjärjestöt että Suomen hallitus pyrkineet reagoimaan nopeasti tilanteeseen. Hallitus on antanut 26.3.2020 eduskunnalle esityksen (HE 26/2020 vp), jossa ehdotetaan väliaikaisesti muutettavaksi työsopimuslakia, merityösopimuslakia ja yhteistoiminnasta yrityksissä annettua lakia siten, että yrityksillä olisi paremmat edellytykset sopeuttaa […]

Työntekijän irtisanominen työnantajan asettamien tavoitteiden jäädessä täyttymättä

30.11.2019 Nykyaikaisessa työelämässä ja työsuhteissa ei ole tavatonta, että työntekijöille asetetaan työnantajan toimesta erilaisia tulostavoitteita. Osin on myös niin, että työntekijät itse toivovat itselleen asetettavan tavoitteita työnantajan toimesta. Oikeuttaako tulostavoitteiden saavuttamatta jääminen työnantajan irtisanomaan tai jopa purkamaan työntekijän työsuhteen? Olennaista arvioitaessa työnantajan oikeutta irtisanoa työntekijän työsuhde tulostavoitteiden saavuttamatta jäämisen perusteella, on se, täyttääkö työntekijän menettely […]

Koulutuskustannuksista sopiminen työsuhteessa

17.5.2019 Työsopimuslain 2 luvun 1 § yleissäännöksen mukaan työnantajan on huolehdittava työntekijän koulutuksesta. Lainkohdan sanamuodon mukaan tämä koulutus on luonteeltaan sellaista, joka auttaa työssä selviytymistä, työnantajan toimintaa, tehtävää työtä ja työmenetelmiä muutettaessa tai kehitettäessä. Kyseessä on siis tavanomainen työnantajan tarjoama koulutus. Tavanomainen koulutus lähtökohtaisesti palvelee työsopimuksen mukaisten tehtävien täyttämistä ja se on luonteeltaan jatko- tai […]

Työntekijän sairastuminen ja työsuhteen päättäminen

29.8.2018 Työnantajan oikeus päättää työsuhde työntekijän sairastumisen vuoksi? Työsopimuslain lähtökohtana on, että työntekijän sairastuminen ei ole hyväksyttävä syy päättää työntekijän työsuhdetta. Näin ollen pääsääntöisesti sellainen työsopimuksen purkaminen tai irtisanominen, mikä perustuu työntekijän sairastumiseen, on laiton. Poikkeustilanteita kuitenkin on. ⇒ Ohjeita työntekijälle Mikäli työsopimuksesi on irtisanottu tai purettu ja perusteena (joka on joko avoimesti ilmoitettu tai […]