Avioeroasianajaja Tampere | Asianajotoimisto Veneskoski Oy

Avioero-ositus ja veroseuraamukset – miten varat arvostetaan avioerossa?

7.9.2020 | Juho Siitari (asianajaja, varatuomari) Avioeron seurauksena puolisoiden keskinäiset taloudelliset suhteet tulevat purettavavaksi. Tämä tapahtuu osituksessa, jossa puolisoiden yhdessä ja erikseen omistamat varat ja velat luetteloidaan ja arvostetaan. Puolisoista varakkaampi luovuttaa toiselle puolisolle varoja määrän, jonka turvin puolisoista vähempivaraisen taloudellinen asema muodostuu varakkaampaa puolisoa vastaavaksi. Puolittamisperiaate muodostaa avioerossa osituksen pääsäännön Edellä kuvattu puolittamisperiaate muodostaa […]

Veropetos on Suomen yleisin talousrikos

15.6.2020 | Kimmo Lahtinen (asianajaja, varatuomari) Vero- ja talousrikosten määrä on vuoden 2019 ensimmäisellä kuuden kuukauden (6kk) vuosipuolikkaalla eli tammikuun ja kesäkuun välisenä aikana ollut Poliisin tilastojen perusteella yhteesä 912 tapausta. Talousrikosten määrä on näin vähentynyt kuudella (6) tapauksella verrattuna vuotta aikaisempaan vuoden 2018 vertailujaksoon (918 ilmoitettua talousrikosta). Tampereen seudulla ja Pirkanmaalla on myös noussut […]

Osinkoverotukseen kaavaillaan kiristystä

9.2.2017 Valtiovarainministeriön asettama yritysverotuksen työryhmä esittää muutoksia osinkoverotukseen, jotka koskevat käytännössä pääosaa listaamattomista yhtiöistä. Osinkoverotukseen ehdotetut muutokset ovat tiivistetysti seuraavat: Tuottoprosentti, jota käytetään huojennetun osingon laskennassa, alennettaisiin 8 prosentista 4 prosenttiin. Osingon veronalaiseen osuuteen tehtäisiin korotus 25 prosentista 40 prosenttiin. 150.000 euron raja huojennetusti verotetun osingon osalta poistetaan kokonaan. Tuottoprosentin ylimenevä osa osingosta olisi 75-prosenttisesti […]