Osinkoverotukseen kaavaillaan kiristystä

9.2.2017 Valtiovarainministeriön asettama yritysverotuksen työryhmä esittää muutoksia osinkoverotukseen, jotka koskevat käytännössä pääosaa listaamattomista yhtiöistä. Osinkoverotukseen ehdotetut muutokset ovat tiivistetysti seuraavat: Tuottoprosentti, jota käytetään huojennetun osingon laskennassa, alennettaisiin 8 prosentista 4 prosenttiin. Osingon veronalaiseen osuuteen tehtäisiin korotus 25 prosentista 40 prosenttiin. 150.000 euron raja huojennetusti verotetun osingon osalta poistetaan kokonaan. Tuottoprosentin ylimenevä osa osingosta olisi 75-prosenttisesti […]