Veropetos on Suomen yleisin talousrikos

15.6.2020 | Kimmo Lahtinen (asianajaja, varatuomari) Vero- ja talousrikosten määrä on vuoden 2019 ensimmäisellä kuuden kuukauden (6kk) vuosipuolikkaalla eli tammikuun ja kesäkuun välisenä aikana ollut Poliisin tilastojen perusteella yhteesä 912 tapausta. Talousrikosten määrä on näin vähentynyt kuudella (6) tapauksella verrattuna vuotta aikaisempaan vuoden 2018 vertailujaksoon (918 ilmoitettua talousrikosta). Tampereen seudulla ja Pirkanmaalla on myös noussut […]

KORONAVIRUKSEN MYÖTÄ JOUSTOA LOMAUTUKSIIN JA YT-MENETTELYYN

30.3.2020 Koronasta on tullut maailmanlaajuinen epidemia ja sen vaikutukset työelämään tuntuvat vahvasti monissa yrityksissä niin Tampereella kuin vaikkapa Utsjoellakin. Jotta vaikutukset jäisivät mahdollisimman pieniksi ovat sekä työmarkkinakeskusjärjestöt että Suomen hallitus pyrkineet reagoimaan nopeasti tilanteeseen. Hallitus on antanut 26.3.2020 eduskunnalle esityksen (HE 26/2020 vp), jossa ehdotetaan väliaikaisesti muutettavaksi työoikeuden yleislakia eli työsopimuslakia, merityösopimuslakia ja yhteistoiminnasta yrityksissä […]

Testamentin tulkintaa koskevat erimielisyydet

23.1.2020 Testamentin tulkintaa koskevissa riidoissa on kyse erimielisyydestä sen suhteen, miten sinänsä pätevä testamentti laitetaan täytäntöön. Toisin sanoen itse testamentin pätevyyttä ei riitauteta, mutta asianosaiset ovat erimieltä siitä, mitä testamentintekijä on määräyksillään tarkoittanut. Epäselvyydet voivat olla monenlaisia. Käytetyt ilmaisut voivat olla epätäsmällisiä ja monitulkinnallisia tai testamenttimääräyksissä voi olla ns. aukkoja.  Joskus testamentin sanamuoto ja väitetty […]

Työntekijän irtisanominen työnantajan asettamien tavoitteiden jäädessä täyttymättä

30.11.2019 Nykyaikaisessa työelämässä ja työsuhteissa ei ole tavatonta, että työntekijöille asetetaan työnantajan toimesta erilaisia tulostavoitteita. Osin on myös niin, että työntekijät itse toivovat itselleen asetettavan tavoitteita työnantajan toimesta. Oikeuttaako tulostavoitteiden saavuttamatta jääminen työnantajan irtisanomaan tai jopa purkamaan työntekijän työsuhteen? Olennaista arvioitaessa työnantajan oikeutta irtisanoa työntekijän työsuhde tulostavoitteiden saavuttamatta jäämisen perusteella, on se, täyttääkö työntekijän menettely […]

Lasten huoltolaki uudistuu – mitä tarkoittaa vuoroasuminen?

25.11.2019 Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta on kokemassa laajan osittaisuudistuksen, joka tulee voimaan 1.12.2019. Lain pääperiaatteet pysyvät samoina, mutta uudistukset ovat tarpeen, sillä ne tuovat monia jo vakiintuneita käytäntöjä lakiin ja tuovat lain yksityiskohdat ajan tasalle. Nostan tässä yhteydessä esiin yhden uudistuksista: vuoroasumisen. Vuoroasuminen Vuoroasuminen otetaan nyt lakiin yhtenä laissa tarkoitettuna asumisjärjestelynä. Tähän asti vuoroasumista […]

Koulutuskustannuksista sopiminen työsuhteessa

17.5.2019 Työsopimuslain 2 luvun 1 § yleissäännöksen mukaan työnantajan on huolehdittava työntekijän koulutuksesta. Lainkohdan sanamuodon mukaan tämä koulutus on luonteeltaan sellaista, joka auttaa työssä selviytymistä, työnantajan toimintaa, tehtävää työtä ja työmenetelmiä muutettaessa tai kehitettäessä. Kyseessä on siis tavanomainen työnantajan tarjoama koulutus. Tavanomainen koulutus lähtökohtaisesti palvelee työsopimuksen mukaisten tehtävien täyttämistä ja se on luonteeltaan jatko- tai […]

Työntekijän sairastuminen ja työsuhteen päättäminen

29.8.2018 Työnantajan oikeus päättää työsuhde työntekijän sairastumisen vuoksi? Työsopimuslain lähtökohtana on, että työntekijän sairastuminen ei ole hyväksyttävä syy päättää työntekijän työsuhdetta. Näin ollen pääsääntöisesti sellainen työsopimuksen purkaminen tai irtisanominen, mikä perustuu työntekijän sairastumiseen, on laiton. Poikkeustilanteita kuitenkin on. ⇒ Ohjeita työntekijälle Mikäli työsopimuksesi on irtisanottu tai purettu ja perusteena (joka on joko avoimesti ilmoitettu tai […]

Auton historiatietojen vaikutus jälleenmyyntiarvoon – päästömanipuloidut vs kolaroidut autot

21.12.2017 Kuluttajariitalautakunnan ratkaisu VW-konsernin päästömanipulaatioasiaan Kuluttajariitalautakunta on antanut marraskuun lopussa 2017 täysistuntoratkaisun koskien VW-konsernin päästömanipulaation vaikutusta uuden auton kauppaan. Kuluttajariitalautakunta tekee täysistuntoratkaisuja erityisen tärkeissä tai laajakantoisissa asioissa. Täysistunnossa kokoonpanoon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä seitsemän muuta jäsentä. Nyt käsiteltävässä ratkaisussa päätös syntyi äänestyksen (5-4) jälkeen. Mistä oli kysymys? Tapauksessa kuluttaja oli ostanut yrityksen maahantuoman uuden 24.500 […]

Suomessa kehitetty navigointiteknologia DIPS valloittaa vedenalaisen maailman

22.3.2017 Useimmat tietävät ja tuntevat GPS:n (Global Position System). Satelliittinavigointi on käytössä jo kaikkialla niin autoissa, kameroissa, sporttikelloissa kuin älypuhelimissakin. Veden alla satelliitinavigaatio ei kuitenkaan toimi, sillä vesi ei läpäise satelliittien lähettämää radiosignaalia. Suomalaisyhtiön kehittänyt veden alla toimivan navigointimenetelmän Suomalainen Ariadna Tech Oy on kehittänyt veden alla toimivan navigointimenetelmän laitesukeltajien käyttöön. Nyt laitesukeltajat pääsevät käyttämään […]

Osinkoverotukseen kaavaillaan kiristystä

9.2.2017 Valtiovarainministeriön asettama yritysverotuksen työryhmä esittää muutoksia osinkoverotukseen, jotka koskevat käytännössä pääosaa listaamattomista yhtiöistä. Osinkoverotukseen ehdotetut muutokset ovat tiivistetysti seuraavat: Tuottoprosentti, jota käytetään huojennetun osingon laskennassa, alennettaisiin 8 prosentista 4 prosenttiin. Osingon veronalaiseen osuuteen tehtäisiin korotus 25 prosentista 40 prosenttiin. 150.000 euron raja huojennetusti verotetun osingon osalta poistetaan kokonaan. Tuottoprosentin ylimenevä osa osingosta olisi 75-prosenttisesti […]