Kuolinpesät

Joudunko vastaamaan henkilökohtaisesti kuolinpesään määrätyn pesänselvittäjän ja –jakajan palkkiosta?

Pesänselvittäjän ja –jakajan palkkio katetaan aina pesän varoista eivätkä kuolinpesän osakkaat vastaa siitä henkilökohtaisesti. Mikäli kuolinpesän rahavarat eivät riitä palkkion maksuun, voidaan kuolinpesän varallisuutta realisoida palkkion kattamiseksi.

Olen osakkaana kuolinpesässä emmekä pääse sopuun perinnönjaosta. Mikä ratkaisuksi?

Jokaisella kuolinpesän osakkaalla on oikeus hakea kuolinpesään pesänselvittäjä ja –jakaja. Pesänselvittäjän ja –jakajan määräyksen antaa käräjäoikeus. Pesänselvittäjän ja –jakajan tehtävänä on saattaa kuolinpesän varallisuus jakokuntoon, selvittää kuolinpesän osakkaat sekä huolehtia perinnönjaon toimittamisesta osakkaiden kesken.

Mikä on toimitusjako?

Pesänselvittäjä ja –jakaja edistää sovinnon aikaan saamista perinnönjaossa. Mikäli osapuolet tekevät perinnönjaon sopimusjakona, pesänjakaja ainoastaan vahvistaa sopimuksen allekirjoituksellaan. Mikäli sopimusjakoa ei saada aikaiseksi, pesänjakaja tekee perinnönjaon toimitusjakona, jolloin ainoastaan hän allekirjoittaa perinnönjakosopimuksen.