Menettely potilasvahingon sattuessa

11.1.2016

Yleisesti terveydenhoitoa ja sairaanhoitotoimintaa voidaan pitää Suomessa hyvänä. Joskus vahinkoja kuitenkin tapahtuu ja silloin on syytä tietää, että terveydenhoito- tai sairaanhoitotoimintaa harjoittavilla on lain mukaan oltava potilasvahinkojen varalta potilasvakuutus.

Potilasvahingosta voit hakea korvausta Potilasvakuutuskeskukseen

Jos katsot, että hoidossasi on sattunut potilasvahinko, voit hakea korvausta tekemällä vahinkoilmoituksen Potilasvakuutuskeskukseen. Vahinkoilmoituksen tekemiseen on olemassa valmis lomake ja ilmoituksen voi tehdä itse omin sanoin.

Oleellista on kuitenkin huomioida, että vahinkoilmoitus on tehtävä kolmen vuoden kuluessa siitä, kun olet saanut tietää vahingosta tai sinun olisi pitänyt tietää, että vahinko on seurausta terveyden- tai sairaanhoidosta. Erityisestä syystä korvausta voi vaatia myöhemminkin. Viimeistään korvausta on kuitenkin haettava kymmenen vuoden kuluessa hoidosta.


Oleellista on kuitenkin huomioida, että vahinkoilmoitus on tehtävä kolmen vuoden kuluessa siitä, kun olet saanut tietää vahingosta tai sinun olisi pitänyt tietää, että vahinko on seurausta terveyden- tai sairaanhoidosta. Erityisestä syystä korvausta voi vaatia myöhemminkin. Jenna Barrow (asianajaja, varatuomari)

Mitä tapahtuu vahinkoilmoituksen jättämisen jälkeen?

Kun vahinkoilmoitus on tehty, Potilasvakuutuskeskus ratkaisee ilmoitetun vahingon korvattavuuden potilasvahinkolain perusteella. Potilasvahinkona voidaan korvata henkilövahinkoja, jotka ovat todennäköisesti aiheutuneet potilaan hoidosta tai hoidon laiminlyönnistä.

Korvattavuuden arvioinnissa edellytetään, että kokenut terveydenhuollon ammattihenkilö olisi tutkinut, hoitanut tai muutoin käsitellyt potilasta toisin ja siten todennäköisesti välttänyt vahingon. Hoidon huono lopputulos ei siten välttämättä tarkoita sitä, että kyseessä on myös korvauksiin oikeuttava potilasvahinko.


Korvattavuuden arvioinnissa edellytetään, että kokenut terveydenhuollon ammattihenkilö olisi tutkinut, hoitanut tai muutoin käsitellyt potilasta toisin ja siten todennäköisesti välttänyt vahingon.Jenna Barrow (asianajaja, varatuomari)

Hoitovahinkojen lisäksi korvausta voi saada esimerkiksi henkilövahingosta, joka on todennäköisesti aiheutunut tutkimuksessa käytetyn laitteen viasta, infektiovahingosta, tapaturmasta tutkimus- tai hoitiotoimenpiteen yhteydessä tai lääkkeen toimittamisesta.

Potilasvahingon kärsijällä oikeus moniin korvauksiin

Potilasvahingon kärsijällä on oikeus saada korvausta tarpeellisista sairauskustannuksista ja muista vahingosta aiheutuneista kuluista, tulojen tai elatuksen vähentymisestä, kivusta ja särystä sekä muusta tilapäisestä haitasta tai pysyvästä haitasta. Pelkkää henkistä käsimystä ei korvata. Korvausta ei site voi saada pelkästä mielipahasta tai ajanhukasta.

Mikäli olet saanut kielteisen Potilasvakuutuskeskuksen korvauspäätöksen tai myönnetyt korvaukset tuntuvat liian pieniltä, voi olla syytä harkita asiassa jatkotoimia. Viimeistään tässä vaiheessa suosittelemme myös kääntymään oikeusoppineen avustajan puoleen.

Muutoksenhakukeinoina on pyytää ratkaisusuositusta Potilasvahinkolautakunnalta tai saattaa asia käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Asian käsittely Potilasvahinkolautakunnassa on maksutonta ja ratkaisusuosituksen pyytäminen lautakunnalta on usein tarkoituksenmukaisempaa kuin varsinaisen korvauskanteen nostaminen Potilasvakuutuskeskusta vastaan.

Lautakunnan ratkaisusuositus annetaan tiedoksi Potilasvakuutuskeskukselle, joka harkintansa mukaan tekee uuden korvauspäätöksen. Käytännössä uusi korvauspäätös yleensä noudattaa annettua suositusta.

Jenna Barrow

asianajaja, varatuomari

Vaihde (03) 213 2903
GSM 050 361 5354
jenna.barrow@veneskoski.com


Jaa tämä artikkeli!
Posted in Virhevastuu, Yleinen.