Osinkoverotukseen kaavaillaan kiristystä

9.2.2017

Valtiovarainministeriön asettama yritysverotuksen työryhmä esittää muutoksia osinkoverotukseen, jotka koskevat käytännössä pääosaa listaamattomista yhtiöistä.

Osinkoverotukseen ehdotetut muutokset ovat tiivistetysti seuraavat:

  • Tuottoprosentti, jota käytetään huojennetun osingon laskennassa, alennettaisiin 8 prosentista 4 prosenttiin.
  • Osingon veronalaiseen osuuteen tehtäisiin korotus 25 prosentista 40 prosenttiin.
  • 150.000 euron raja huojennetusti verotetun osingon osalta poistetaan kokonaan.
  • Tuottoprosentin ylimenevä osa osingosta olisi 75-prosenttisesti ansiotuloa kuten nykyisinkin.

Työryhmän perustelut muutokselle

Työryhmä lausuu erilaisia muutoksen perusteita, joista kaikista tärkein on epäilemättä pyrkimys kaventaa eroa listattujen ja listaamattomien yritysten omistajien välillä.

Ei ole edes salaisuus, että ero yhtiöiden omistajien verotuksen kesken kaihertaa erityisesti pörssiä, joka näkee verokohtelun keskeisenä esteenä yhtiöiden pörssiin listautumiselle.

Melko suuri osa suomalaisista suuristakin listaamattomista osakeyhtiöistä tulee kuitenkin pysymään pörssin ulkopuolella siinäkin tapauksessa, että osinkoverotusta kiristettäisiin suunnitellulla tavalla. Tässä suhteessa esitetty perustelu on melko ontuva.


Melko suuri osa suomalaisista suuristakin listaamattomista osakeyhtiöistä tulee kuitenkin pysymään pörssin ulkopuolella siinäkin tapauksessa, että osinkoverotusta kiristettäisiin suunnitellulla tavalla.Kimmo Lahtinen

Työryhmän ehdotusta ei voi pitää minkäänlaisena yllätyksenä. Itse asiassa listaamattomien yhtiöiden jakamien osinkojen verotukseen liittyvät kiristysaikeet ovat olleet esillä jo tovin, joten nyt esitetty uusi kiristysehdotus on vanhan kertausta.

ETLA:n julkaisussa tammikuulta 2017 todettiin, että listaamattomien yhtiöiden jakamien osinkojen verotukseen liittyvät kannusteongelmat olisi perusteltua poistaa uudistamalla osinkoverotus ja nyt helmikuussa 2017 sitä ehdotetaan lyhyen ajan sisällä toistamiseen. Sekään ei ole mikään yllätys, että yrittäjäjärjestöt vastustavat muutosta.

Listaamattomien yhtiöiden omistajien osalta on melko selvää, että osinkoverotuksen kiristyspuheet tulevat muuttumaan lainsäädännöksi.

Muutos on kuitenkin aina myös mahdollisuus tutkia itseään ja tässä suhteessa kannattaa muistaa, että yritys ja omistaja voivat niin halutessaan aina vaikuttaa itse omilla toimillaan siihen, miten heitä lopulta verotetaan.

– Kimmo Lahtinen

Vaihde (03) 213 2903
GSM 0400 776 876
kimmo.lahtinen@veneskoski.com

Joko seuraat meitä LindedIn:ssä?


Jaa tämä artikkeli!
Posted in Lakiasiat, Veroasiat, Yleinen.