Perhe-, perintöoikeus- ja edunvalvonta

Perintöasioihin on syytä varautua hyvin jo ennakollisesti. Huolellisen jäämistösuunnittelun ja perusteellisesti laaditun testamentin turvin voidaan pyrkiä välttämään myöhemmät perintöriidat. Toimistomme laatii perukirjoja, testamentteja ja lahjakirjoja sekä huomioimme jäämistösuunnittelussa myös verotukselliset näkökohdat.

Osituksen ja perinnönjaon toimittaminen voi osakkaiden riitautumisen johdosta tai muusta syystä vaatia ulkopuolista apua. Yksi toimistomme keskeinen osaamisalue on pesänselvitykset ja perinnönjaot, joissa toimistomme asianajaja toimii tuomioistuimen määräämänä pesänselvittäjänä ja –jakajana. Päämiehemme oikeusturvan niin vaatiessa toimimme myös kuolinpesän osakkaan oikeudellisena avustajana pesänselvityksissä ja perinnönjaoissa.

Hoidamme myös kansainvälisiä toimeksiantoja, jolloin selvitettävänä usein on esimerkiksi kysymys siitä, minkä maan lakia perintöasiaan sovelletaan.

Perheoikeus ja edunvalvonta

Avioliiton solmiminen tai parisuhteen rekisteröinti muuntaa merkittävästi puolisoiden välisiä suhteita. Autamme päämiehiämme varmistumaan siitä, että omaisuuden jakaminen tapahtuu kaikissa tilanteissa osapuolten haluamalla tavalla.


Avioliiton solmiminen tai parisuhteen rekisteröinti muuntaa merkittävästi puolisoiden välisiä suhteita. Autamme päämiehiämme varmistumaan siitä, että omaisuuden jakaminen tapahtuu kaikissa tilanteissa osapuolten haluamalla tavalla.Asianajotoimisto Veneskoski


Asianajajamme laatii erottelu- ja ositussopimukset

Asianajajamme laativat osapuolten sopimukseen perustuvia erottelu- ja ositussopimuksia, ja toimimme myös käräjäoikeuden määräämänä pesänjakajana, mikäli osituksen loppuun saattaminen eli omaisuuden jakaminen vaatii esimerkiksi osapuolten riitaisten näkemyksien vuoksi ulkopuolista apua. Lue lisää avioeroihin ja osituksiin liittyvistä palveluistamme.

Asianajotoimistomme lakimiehet toimivat myös edunvalvojan sijaisen tehtävissä, sekä avustamme muutenkin edunvalvonta-asioissa sekä esimerkiksi edunvalvontavaltuutuksien laatimisessa.

Hoidamme myös kansainväliset toimeksiannot.


Perheoikeuteen liittyvissä lakiasioissa Sinua palvelee asianajaja Juho Siitari, Jenna Barrow ja Anna-Katariina Loukola.