Perintö ja testamentit

Kuinka suuri on perintöveroprosentti?

Perintö- ja lahjaverolaissa on kaksi veroluokkaa, joten veron suuruuteen vaikuttaa perillisen ja perittävän välinen sukulaisuussuhde. Lisäksi perintövero on progressiivinen eli mitä suurempi on jäämistön arvo, sitä suurempi on myös perintöveroprosentti.

Millä keinoilla perintöveroa voidaan pienentää?

Perintöverosuunnittelulla voidaan saada aikaan huomattavia verosäästöjä. Verosäästöä voidaan saada aikaan esimerkiksi hallintaoikeustestamentilla, perinnön siirtämisellä yhden sukupolven yli sekä pilkkomalla perintöä pienempiin osiin useammalle saajalle, jolloin yksittäisten perillisten perintöosuus ja perintöveroprosentti pienenevät.

Onko järkevämpää tehdä omistusoikeustestamentti vai hallintaoikeustestamentti?

Testamentin sisältö ja määräykset riippuvat jokaisen yksilöllisestä elämäntilanteesta, eikä kysymykseen ole yhtä oikeaa vastausta, vaan asia ratkaistaan tapauskohtaisesti. Hyvä jäämistösuunnittelu voi tarkoittaa jopa ns. sekamuotoisen testamentin tekoa, jossa on määräyksiä sekä jäämistön omistusoikeuden että hallintaoikeuden osalta.

Mikä on legaatti?

Legaatiksi kutsutaan testamenttiin sisältyvää erityismääräystä. Legaatinsaaja ei täten saa omistukseensa koko kuolinpesän omaisuutta tai murto-osaa siitä, vaan saa testamentilla ainoastaan esimerkiksi tietyn esineen, tietyn arvomääräisen osan jäämistöstä tai tietyn oikeuden.

Mikä on hallinta- ja omistusoikeustestamentin ero?

Testamentinsaaja saa omistusoikeustestamentilla täyden ja rajoittamattoman omaisuuden jäämistöön, ja maksaa saannostaan myös perintöveron. Hallintaoikeustestamentin saaja sen sijaan saa koko omaisuuteen tai tiettyyn esineeseen kohdistuvan hallintaoikeuden.

Onko järkevämpää tehdä omistusoikeustestamentti vai hallintaoikeustestamentti?

Testamentin sisältö ja määräykset riippuvat jokaisen yksilöllisestä elämäntilanteesta, eikä kysymykseen ole yhtä oikeaa vastausta, vaan asia ratkaistaan tapauskohtaisesti. Hyvä jäämistösuunnittelu voi tarkoittaa jopa ns. sekamuotoisen testamentin tekoa, jossa on määräyksiä sekä jäämistön omistusoikeuden että hallintaoikeuden osalta.

Maksaako leski perintöveroa?

Leski maksaa perintöveroa ainoastaan, mikäli hän perii lapsettoman puolisonsa tai on saanut omaisuutta testamentin nojalla. Perintöverotuksessa tehdään laskennallinen ositus. Mikäli leski saa laskennallisessa osituksessa tasinkoa, ei hänelle määrätä tasingosta perintöveroa.