Sopimus- ja vahingonkorvausasiat

Asianajotoimistomme yhtenä erityisosaamisalueena on sopimus- ja vahingonkorvausoikeus. Kaikilla lakimiehillämme on kattava osaaminen liike-elämän, julkisen sektorin sekä kuluttaja-asioiden sopimussuhteista sekä kokemusta kansainvälisistä in-house sopimuslakimiehen tehtävistä.

Sopimukset ovat yritystoiminnassa yrityksen menestyksen kannalta olennaisen tärkeä elementti – yrityksen toimintaympäristön ja yksittäisen sopimussuhteen erityispiirteet huomioivilla sopimuksilla yritys voi varmistaa maksimaalisen kannattavuuden ja toisaalta pienentää sopimussuhteen aiheuttamia riskejä. Vastaavasti yksityishenkilöiden tulisi erityisesti merkittävissä oikeustoimissaan kiinnittää huomio asianmukaisen sopimuksen sisältöön, jotta sopimussuhteella saavutetaan tavoiteltu päämäärä.


Hyvin laadittu sopimus turvaa parhaalla mahdollisella tavalla sopimussuhteen osapuolen edut.<span class="su-quote-cite">Asianajotoimisto Veneskoski • Tampere</span>


Hyvin laadittu sopimus turvaa parhaalla mahdollisella tavalla sopimussuhteen osapuolen edut. Sopimusten neuvotteluun ja laatimisvaiheeseen kannattaakin käyttää voimavaroja, koska tämä vähentää suoraan mm. tarvetta sopimussuhteen aikana ja sen jälkeen tapahtuvalle asioiden selvittelylle ja sopimusriitaisuuksille.

Laadimme sopimukset yrityksille ja yksityishenkilöille

Laadimme yritysten ja yksityisten tarpeisiin räätälöidyt sopimukset, tarkistamme ja muokkaamme tarvittaessa yrityksen käyttämät sopimukset ja vakioehdot sekä ratkomme sopimussuhteisiin liittyvät mahdolliset erimielisyystilanteet ammattitaidolla ja kokemuksella.


Sopimus- ja vahingonkorvauksiin liittyvissä lakiasioissa Sinua palvelevat asianajajat Juho Siitari, Kimmo Lahtinen, Jenna Barrow ja Anna-Katariina Loukola.