Veropetos on Suomen yleisin talousrikos

15.6.2020 | Kimmo Lahtinen (asianajaja, varatuomari)

Vero- ja talousrikosten määrä on vuoden 2019 ensimmäisellä kuuden kuukauden (6kk) vuosipuolikkaalla eli tammikuun ja kesäkuun välisenä aikana ollut Poliisin tilastojen perusteella yhteesä 912 tapausta.

Talousrikosten määrä on näin vähentynyt kuudella (6) tapauksella verrattuna vuotta aikaisempaan vuoden 2018 vertailujaksoon (918 ilmoitettua talousrikosta).

Tampereen seudulla ja Pirkanmaalla on myös noussut eri medioissa viime vuosina esille useita veropetoksiin liittyviä talousrikostapauksia ja muita vastaavia harmaaseen talouteen liitettäviä rikoksia, josta alla oleva uutinen *) on tyypillinen esimerkki.


Useita talousrikosvyyhtejä Tampereen seudulla

Pirkanmaan käräjäoikeus tuomitsi 52-vuotiaan tamperelaisen miehen vuoden ja 8 kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen useista verorikoksista, veropetoksista ja erilaisista suunnitelmallisesti toteutetuista talousrikoksista.

Päätöksen mukaan mies syyllistyi vuosina 2008–2013 muun muuassa useisiin kirjanpitorikoksiin, törkeään velallisen epärehellisyyteen ja rikkoi hänelle jo entuudestaan Tampereen seudulla toimineiden yhtiöiden avulla toteutetuista aikaisemmista talousrikoksista määrättyä liiketoimintakieltoa.

Syytetty aikoo valittaa tuomiosta yhdessä asianajajansa kanssa

Tuomio ei ole vielä lainvoimainen ja syytetty aikookin valittaa ja hakea muutosta käräjäoikeuden päätökseen yhdessä tamperelaisen asianajajansa kanssa.

*) Tässä esimerkin omaisessa uutisessa vuosiluvut, paikkakunta ja rikosnimikkeet on tarinankerronnallisista syistä muutettu.


Uutisessa viitataan usein erilaisissa talousrikosten yhteydessä käytettyihin termeihin kuten veropetos, kirjanpitorikos, törkeä velallisen epärehellisyys ja liiketoimintakielto. Näistä voitaneen tarkastella lähemmin veronkiertoa ja veropetosta sekä siihen liittyvää juridiikkaa.

Mitä veronkierrolla ja veropetoksella tarkoitetaan?

Veronkierto on verovelvollisen toimintaa, joka on rikoslaissa sellaisenaan rangaistavaksi määriteltyä veron välttämistä.

Verovelvollisen suorittama toiminta katsotaan veropetokseksi, mikäli

  • verovelvollinen antaa viranomaiselle verotusta varten väärän tiedon veron määräämiseen vaikuttavasta seikasta
  • salaa verotusta varten annetussa ilmoituksessa veron määräämiseen vaikuttavia seikkoja
  • laiminlyö verotusta varten säädetyn merkityksellisen velvollisuuden verolta välttyäkseen
  • muulla tavoin petollisesti aiheuttaa, tai yrittää aiheuttaa veron määräämättä jättämisen tai veron määräämisen liian alhaiseksi taikka veron aiheettoman palauttamisen

Veropetoksen maksimituomiosta vuosien vankeus

Edellä mainituilla tavoilla veronkiertoon ja veropetokseen syyllistyvä tulee lain mukaan tuomita sakkoon taikka enintään kahden vuoden ehdottomaan vankeuteen.

Milloin teko katsotaan törkeäksi?

  • mikäli petoksella tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä
  • rikos toteutetaan erityisen suunnitelmallisesti
  • veropetos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä

Törkeään veropetokseen syyllistyvä voidaan tuomita lain mukaan vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi (4kk) ja enintään neljäksi vuodeksi.

Lievästä veropetoksesta on kyse silloin, kun veropetos on taloudellisen hyödyn määrän tai muut rikokseen liittyvät tekijät huomoiden kokonaisuutena vähäinen. Lievän veropetoksen seuraus on sakkotuomio.

Veropetos on talousrikostilastojen ykkönen

Sisäministeriön julkaisemasta harmaata taloutta ja talousrikollisuutta koskevasta artikkelista käy ilmi, että veropetos on Suomessa yleisin talousrikos (2017) 55 % osuudella kaikista talousrikoksista.


Talousrikoksia ovat vero-, kirjanpito-, arvopaperimarkkina- tai velallisen rikokset sekä osa virka- ja ympäristörikoksista. Yleisimpiä näistä ovat verorikokset, joiden osuus edellä mainituista talousrikoksista oli 55 prosenttia vuonna 2017.

Viime vuosina havaittu verorikosten kasvu selittyy osittain veroviranomaisen aiempaa aktiivisemmalla tarkastustoiminnalla. Yleinen taloudellinen tilanne vaikuttaa talousrikosten määrään.

Yritystoimintaan liittyvien rikosten ohella merkittävän verorikollisuuden ryhmän muodostavat tupakan ja alkoholin salakuljetukseen liittyvät verorikokset. Viime vuosina uudeksi ja kotimaan suhdanteista riippumattomaksi verorikosten ryhmäksi on muodostunut idänkauppaan liittyvä verorikollisuus.

Lähde: Sisäministeriö


Palvelemme myös talousrikosasioissa

Palvelemme yksityisiä ja yrityksiä. Toimistomme erikoisosaamiseen kuuluu rikosoikeus ja yhtiöoikeus, ja hoidammekin päämiestemme lakiasioita myös yksittäisiin talousrikosepäilyihin liittyvissä toimeksiannoissa.

Kimmo Lahtinen

asianajaja, varatuomari

Vaihde (03) 213 2903
GSM 0400 776 876
kimmo.lahtinen@veneskoski.com

Joko seuraat meitä LindedIn:ssä?


Jaa tämä artikkeli!
Posted in Lakiasiat, Veroasiat, Yleinen.