Menettely potilasvahingon sattuessa

11.1.2016 Yleisesti terveydenhoitoa ja sairaanhoitotoimintaa voidaan pitää Suomessa hyvänä. Joskus vahinkoja kuitenkin tapahtuu ja silloin on syytä tietää, että terveydenhoito- tai sairaanhoitotoimintaa harjoittavilla on lain mukaan oltava potilasvahinkojen varalta potilasvakuutus. Potilasvahingosta voit hakea korvausta Potilasvakuutuskeskukseen Jos katsot, että hoidossasi on sattunut potilasvahinko, voit hakea korvausta tekemällä vahinkoilmoituksen Potilasvakuutuskeskukseen. Vahinkoilmoituksen tekemiseen on olemassa valmis lomake ja […]

Rakennustutkimus RTS Oy ja Asianajotoimisto Veneskoski Oy yhteistyöhön

Rakennustutkimus RTS Oy ylläpitää www.suomirakentaa.fi -tietosivustoa omakoti-, mökki-, ja korjaus- sekä ammattirakentajille. RTS on tuottanut tutkittua tietoa asumisesta, rakentamisesta ja remontoinnista jo vuodesta 1983. Yhteistyösopimus lainsäädännön havainnollistamisesta RTS:n julkaisuissa Asianajotoimisto Veneskoski Oy ja Rakennustutkimus RTS Oy ovat tehneet yhteistyösopimuksen asumista, rakentamista ja remontoimista koskevan lainsäädännön havainnollistamisesta RTS:n julkaisuissa. Osana yhteistyötä kuluttajille ja yrityksille tarjotaan mahdollisuus […]

Takuu ja virhevastuu – tarkkana takuuasioissa

6.10.2015 Myyjän vastuu virheellisestä tuotteesta? Myyjän vastuu myymästään tuotteesta ja siinä ilmenneistä virheistä herättää jatkuvasti kysymyksiä. Monesti takuuta ja virhevastuuta koskevia sääntöjä käsitellään yhdessä sekoittaen ne toisiinsa. Takuuta ja virhevastuuta joudutaan toki usein arvioimaan samanaikaisesti ja niillä on paljon liittymäkohtia, mutta näitä vastuuperusteita koskevat omat erilliset säännöt. Tässä artikkelissa käydään läpi takuun ja virhevastuun suhdetta […]

Tietoa sitä tarvitseville: Asianajotoimisto Veneskoski Oy:n blogin avauskirjoitus 1.6.2015

1.6.2015 Toimintaamme sääntelevät säädökset mielletään usein vaikeaselkoisiksi ja monitulkintaisiksi – ja sitä ne toisinaan ovatkin. Asianajajan työssä olennaista on löytää jutun eri tulkintavaihtoehdoista se todennäköisin – ja muotoilla se uskottavaan muotoon. Niinpä hyvän juristin tunnistaa siitä, että hän kykenee tekemään asioista selkoa niin juridiikan ammattilaiselle kuin maallikollekin. Tutkimme, tarkistamme ja vertailemme päivittäin monia eri tietolähteitä […]